Regulamin

 1. Zabawa w bawialniach : „Kraina Fantazji” odbywa się wg systemu czasowego zawartego w cenniku, tj.: każde rozpoczęte 30 min zabawy=10 zł. Opłata jest pobierana z góry.
 2. Każde dziecko otrzymuje bilet wstępu, na którym zapisane jest imię dziecka, godzina rozpoczęcia i zakończenia zabawy.
 3. Rodzice (pełnoletni opiekunowie) sami pilnują godziny zakończenia zabawy – wyjścia dziecka. Za przekroczenie czasu określonego na bilecie pobierana będzie opłata zgodnie z cennikiem.
 4. Przed rozpoczęciem zabawy dzieci muszą być pozbawione wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów (np.: kolczyki, łańcuszki, klucze itp.), które mogłyby zagrażać bezpiecznej zabawie.
 5. Dzieci i rodzice (opiekunowie) przebywają w części zabawowej bez obuwia, w skarpetkach. W  salach Kraina Fantazji obowiązuje zakaz wstępu na boso bądź w kapciach lub ochraniaczach na buty.
 6. Zabrania się przebywania w bawialni dzieci lub dorosłych będących nosicielami chorób zakaźnych, infekcji wirusowych i bakteryjnych. Obowiązkiem rodziców (opiekunów) jest poinformowanie personelu bawialni o schorzeniach i niepełnosprawnościach dziecka: astma, epilepsja, zaburzenia słuchu, nietrzymanie moczu itp.
 7. Dzieci, które nie kontrolują czynności fizjologicznych muszą nałożyć pieluszki jednorazowe (dotyczy także dzieci, które są w trakcie „odpieluszkowania”).
 8. DZIECI BAWIĄ SIĘ POD OPIEKĄ OSÓB, Z KTÓRYMI PRZYSZŁY (osoby pełnoletnie).
 9. DZIECI POZOSTAWIONE W BAWIALNI BEZ OPIEKI ( dotyczy dzieci w wieku od 4 lat oraz zdrowych) PRZEBYWAJĄ NA WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ RODZICÓW (OPIEKUNÓW PEŁNOLETNICH). W takie sytuacji należy podać numer telefonu, oraz zapisać sobie numer do bawialni w celu kontaktu z pracownikiem Krainy Fantazji.
 10. Obsługa bawialni zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu pobytu dziecka w Krainie Fantazji w przypadku jego agresywnego zachowania powodującego zagrożenie bezpieczeństwa zabawy pozostałych w sali dzieci ( bicie innych dzieci, szczypanie, gryzienie, plucie, używanie wulgaryzmów, etc).
 11. Korzystanie z WC dla dzieci jest bezpłatne. Korzystanie z SZATNI jest bezpłatne. Firma nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy i przedmioty pozostawione na terenie sali zabaw..
 12. ZA BEZPIECZNĄ ZABAWĘ DZIECI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W BAWIALNIACH „KRAINA FANTAZJI” ODPOWIADAJĄ RODZICE LUB PEŁNOLETNI OPIEKUNOWIE, Z KTÓRYMI DZIECI PRZYSZŁY. OBSŁUGA SALI DOZORUJE ZABAWĘ, UTRZYMUJE CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK W BAWIALNI.
 13. Wszystkie zabawki i sprzęty będące na wyposażeniu bawialni stanowią własność firmy. Prosimy rodziców (opiekunów) o pilnowanie dzieci by ich nie niszczyły, korzystały z zabawkek zgodnie z wymaganym wiekiem, nie wynosiły i nie pozostawiały własnych zabawek.
 14. Artykuły spożywcze dzieci, opiekunowie konsumują WYŁĄCZNIE w miejscach do tego przeznaczonych: salka urodzinowa, poczekalnia bądź szatnia. Na terenie bawialni „Kraina Fantazji” obowiązuje ZAKAZ spożywania FAST FOODÓW ze względów higienicznych oraz „aromatycznych” (hamburgery, frytki, kebaby, pizza, paszteciki, itp).
 15. BAWIALNIE „KRAINA FANTAZJI” POSIADAJĄ CERTYFIKATY BEZPIECZEŃSTWA I STOSOWNE ATESTY PZH ORAZ SANEPIDU.
 16. Na wszelkie pytania i wątpliwości związane z działalnością bawialni „Kraina Fantazji” odpowie Państwu obsługa pracująca w danym dniu. W sytuacjach problemowych wymagających ingerencji właściciela prosimy o kontakt meilowy.

Pytania? Zapraszamy do kontaktu

Imię i Nazwisko (Wymagane)

Adres email (Wymagane)

Temat

Twoja wiadomość

Subscribe to Our Newsletter